Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Invigning av Skåneleden genom Höör

Idag invigdes den nya sträckningen av Skåneleden genom Höör. På plats fanns representanter från Höörs kommun, Region Skåne, Hittaut och några nyfikna kommuninvånare.

Dagen inleddes med bandklippning och tal på Enebackens grillplats.

”Den nya sträckningen och nya skyltar ger större möjligheter att ge sig ut på Skåneleden. Men också större möjligheter att ta sig in till Höör. Vilket jag verkligen hoppas att folk gör”, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande. 

Johan Svahnberg klipper band
Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun, klipper invigningsbandet.

Invigningsvandringen gick från Enebackens grillplats, och cirka 1 km, till Skånes Mitt.

Vandrare på Skåneledsinvigningen
Vandrare under invgningsdagen som gick genom centrala Höör. 

En säkrare- och mer tillgänglig led

Anledningen till att Skåneleden dragits om är att leden korsade både järnvägen och riksväg 23 på ett osäkert sätt. Det gick inte att lösa helt trafiksäkra övergångar med den tidigare sträckningen, då det är ont om platser att korsa både riksväg 23 och järnvägen. Säkerheten förbättras och att skåneleden nu passerar tågstationen med denna nya dragning ökar tillgänligheten.  

” Vi har planerat noggrant för att komma fram till denna nya sträckning som gör Skåneleden både säkrare och mer tillgänglig och nu när vi äntligen är här känns det jättebra”, säger Lotta Tornler, friluftssamordnare i Höörs kommun.

Skåneleden i Höörs kommun och den nya sträckningen

I Höörs kommun bjuds skåneleds-vandrare på mycket skog och badsjöar, på leder som passar både den erfarne och nybörjaren. Här vandrar du genom landskap med gamla vulkaner, en uråldrig bokskog, hagar, ängar och våtmarker.  

Den nya sträckningen går via Fogdarödsskogen, centrala Höör via tågstationen, genom Skånes Mitt och vidare norrut mot Frostavallen. Vindskyddet vid Onsvalakällan finns kvar och är en markerad avstickare. 

Se de nya etapperna på Skåneledens webbplats.

Folkhälsofördelar

Forskning visar att redan efter 20 minuters naturvistelse så minskar stressnivåerna mycket. Under 2021 uppgav 52 procent av Sveriges befolkning att de var ute i skog och mark varje vecka. En ökning med 33 procent från 2019.  

Folkhälsa var även något som Jens Sörvik, enhetschef för miljö och hälsa på Region Skåne, fokuserade på i sitt tal under invigningsceremonin.  

”Folkhälsan var ett viktigt skäl till att Region Skåne tog på sig huvudmannaskapet för Skåneleden och det är viktigt att få ut fler i vandringsspåren. Det blir lättare om lederna är mer tätortsnära, kan nås med kollektivtrafiken och att det finns bra service för vandrare. Därför är vi extra glada för denna nya dragning av Skåneleden.” 

Bild på Jens
Jens Sörvik, som är enhetschef för miljö och hälsa på Region Skåne, höll tal.

Framme vid Skånes mitt avslutades invigningen med korvgrillning.

Fakta om Skåneleden

Skåneleden är en totalt 130 mil lång vandringsled som sträcker sig igenom hela Skåne. Leden är uppdelad i sex delleder och varje delled är i sig uppdelad i kortare etapper. Totalt finns det 118 etapper i Skåne. I Höörs kommun går dellederna ”SL2 – Nord till Syd” och ”SL3 – Från ås till ås”, sammanlagt sex mil.

Region Skåne är ledhuvudman för Skåneleden och driver utvecklingen av leden framåt. Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för förvaltningen av leden på uppdrag av Region Skåne. Ledansvariga i respektive kommun ansvarar för all praktisk hantering utmed leden.

Upptäck ännu mer på Skåneledens webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.