Klimatanpassning i Höörs kommun

Den senaste tidens extremväder i Sverige har orsakat bland annat översvämningar i människors källare samt förhöjda vattennivåer runt om i landet. Vem bär ansvaret för klimatanpassning? Och vad har du som fastighetsägare för ansvar?

Vad är klimatanpassning?

Under de senaste åren har extremväder börjat att visa sig allt mer och mer i Sverige. Det har bland annat orsakat stora översvämningar och skogsbränder. Därför är det viktigt att lyfta det högaktuella området klimatanpassning. Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till de förändringar i klimatet som vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden.

Vem har ansvaret?

Klimatanpassning är komplicerat med många ansvariga. Den enskilda fastighetsägaren har huvudansvaret för att skydda sig egna fastighet. Kommunen ansvarar för sina vägar och anläggningar samt att det ska finnas en fungerande dagvattenhantering inne i tätorterna. Kommunen har också ansvar för att analysera övergripande var översvämningarna och liknande riskerar att uppstå.

Vad kan du som privatperson göra?

Här kommer en lista på vad du som privatperson kan göra för att klimatanpassa din egna fastighet:

  • Följ väderleksrapporterna noga så att du är bered på när stormen eller skyfallet kommer.
  • Plocka in lösa föremål på tomten till exempel utemöbler och blommor innan stormen kommer.
  • Säkra tak, fönster, dörrar och andra öppningar vid skyfall.
  • Installera översvämningsskydd i källare.
  • Säkerställ avrinningsvägar: kontrollera att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick.
  • Se till träden vid din tomt. Om det finns ruttna grenar kan det orsaka stor skada vid din tomt.
  • Sätt upp solskydd ovanför eller på fönstren för att reducera uppvärmningen under varma dagar.
  • Håll koll på när det är brandrisk i ditt område och anpassa din aktivitet såsom grillning.
  • Innan vintern kommer se till att taket är säkert och håller om det skulle komma mycket snö på en och samma gång.
  • Om du själv inte kan ta dig upp på ditt tak och skotta, teckna ett avtal med en takskottare.

På Fastigheternas webbplats kan du läsa mer om att klimatanpassa ditt hem.

Vilka åtgärder görs av kommunen?

När kraftiga skyfall kommer får vi räkna med att det står vatten i till exempel olika parkområden. Dagvattenledningarna är aldrig dimensionerade för de värsta skyfallen. Parkstråk längs vattendrag är i sig en klimatanpassning. Att det finns plats för vatten att svämma över i parkområden betyder att vi minskar risken för översvämningar i till exempel källare.

Genom en lågpunktskartering kan vi i kommunen analysera övergripande var översvämningarna riskerar att uppstå. Höörs kommun har beslutat att inga nya bostäder får byggas med golvet lägre än 56,5 meter över havet med hänsyn till översvämningsrisken från Ringsjön. När vi planerar för nya bostadsområden har kommunen ett särskilt ansvar för att det ska klara klimatförändringarna.

På kommunens webbplats kan du läsa mer planering av mark och vattenområden.

Information om klimatanpassning på länstyrelsen.se

Information om översvämning på msb.se

Information om hur du klimatsäkrar ditt hus på trygghansa.se

Information om hur du bor klimatsmart på folksam.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.