Kommunen säljer villatomter på Maglehill

Höörs kommun släpper 13 villatomter till försäljning i detaljplanområde Maglehill väst. Det är i området som gränsar till idrottshallen.

Maglehill väst, med totalt 30 villatomter, är indelat i två etapper. För etapp 1 släpps 13 villatomter till försäljning i december. Tomterna är mellan cirka 850-1200 kvadratmeter. Detaljplanen medger bostadshus i 1-2 våningar.

Karta som med utmärkta tomter till försäljning.
De inringade tomterna släpps till försäljning först.

Titta på tomterna.

Fyra detaljplaneområden

Maglehill består av 4 detaljplaner där området för särskilt boende, skola, förskola och idrottshall är ett detaljplanområde. Maglehill väst består av 30 villatomter.

För Maglehill norr, där cirka 100 bostäder är planerade, är detaljplanen upphävd av mark- och miljödomstolen. Men Höörs kommun har nu fått prövningstillstånd i Svea hovrätt.

Arbetet med detaljplanområdet för centrala Maglehill är påbörjat men ännu i ett tidigt stadie.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.