Kommunen satsar på utomhusaktiviteter för alla åldrar

Ett medborgarförslag om utomhusgym och boulebana på Kvarnbäcksområdet går från idé till verklighet under våren.

Gatu- och parkchefen Susanne Löfström, som fick förslaget från en medborgare, tyckte att det var en mycket bra idé. Dels eftersom det finns stora och bra ytor på Kvarnbäck och dels för att området ligger centralt.

Driftledare för parkenheten, Anna Svensson, säger:

– Vi tycker att det är viktigt att satsa på olika utomhusaktiviteter. Fokus har tidigare varit på barn och deras utevistelse men det är lika viktigt att även ungdomar och vuxna har möjlighet att röra på sig utomhus. Vid utomhusgymmet finns instruktioner och tips på övningar att utföra på de olika redskapen. Här kommer också att finnas några bänkbord.

Aktiviteter för flera generationer

Sedan tidigare finns det lekplats, linbana och fotbollsplan på Kvarnbäcksområdet och nu satsas det alltså även på ungdomar och vuxna. Med utomhusgym och boulebanor aktiveras hela familjen, i flera generationer. Det blir två stycken boulebanor med mått som gör att du kan träna inför tävling om du vill. Det blir sittplatser runt banorna för de som deltar i spelet så att de lätt kan följa med och bänkbord där du kan äta din medhavda fika.

En boulebana finns redan på Jeppavallen, Höörs idrottsplats, och där finns även ett relativt nybyggt utomhusgym, flitigt använt av kommunmedborgare. Det nya anläggningarna på Kvarnbäcksområdet möjliggör för ännu fler att aktivera sig. Projektet påbörjas i månadsskiftet mars-april och beräknas vara klart i maj, lagom till sommaren!

– Det känns som att vi har fått ihop ett bra koncept på grönytan på Kvarnbäck, här kommer att finnas något för alla, säger Anna Svensson avslutningsvis.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.