Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 19 juni klockan 18.00 på Älvkullen, Älvgatan 2 i Höör.

På dagordningen står bland annat punkterna: Ekonomisk månadsuppföljning 2024, taxa och riktlinjer för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar samt motionen ”Fritidsgård på Ringsjöskolan”. Fullmäktiges sammanträden är offentliga och det går att följa sammanträdet via vår webbsändning. Se sammanträdet på webben: Länk till sändning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.