Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 2 februari klockan 19.00, på Älvkullen, Älvgatan 2 i Höör. Fullmäktiges sammanträden är offentliga och det går att följa sammanträdet via vår webbsändning.

På dagordningen står bland annat information om det förebyggande arbetet med barn och ungdomar i Höörs kommun, samt motionen ”ökad samverkan med civilsamhället genom idéburet offentligt partnerskap”.

 Se sammanträdet på webben: Länk till sändning.

På kommunfullmäktiges hemsida hittar du kallelsen i sin helhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.