Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Lättnad av restriktioner från den 1 juli

Folkhälsomyndigheten har beslutat att lätta på restriktionerna från och med den 1 juli 2021. Nu får vi umgås smittsäkert utomhus, serveringsställen får återgå till sina normala öppettider och Folkhälsomyndigheten öppnar upp för fler att delta på offentliga tillställningar. Det är fortfarande viktigt att vi alla tar ansvar för att förhindra smittspridningen av coronavirus (covid-19).

Nya råd för att umgås

Folkhälsomyndigheten råder att från den 1 juli umgås med personer utanför sin mindre krets på ett smittsäkert sätt. Rekommendationer är att vi träffas utomhus i mindre grupper och undviker att vara nära varandra längre tid i små utrymmen.

Det är viktigt att vi fortfarande följer de allmänna råden om att hålla avstånd och undvika trängsel.

Reglering av öppettider på serveringsställen försvinner

Från och med den 1 juli försvinner också regleringen av öppettiderna för serveringsställen. Begränsningen av storlek på sällskap på uteserveringar tas också bort. Den maximala storleken på ett sällskap inomhus höjs till 8 personer. Avstånden mellan sällskap kvarstår både inom- och utomhus.

Från den 1 juli gäller följande för serveringsställen:

  • Begränsning av öppettider tas bort. För serveringsställen med tillståndspliktig servering gäller de serveringstider som står i serveringstillstånden.
  • Antal personer per sällskap begränsas till maximalt 8 personer inomhus.
  • Begränsning av antal personer per sällskap utomhus tas bort.
  • Krav på 1 meters avstånd mellan sällskap både inom-och utomhus kvarstår.

Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ökar

Från och med den 1 juli är det tillåtet med fler personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta berör på om sammankomsten är inomhus eller utomhus, delad upp i sektioner och om deltagarna har anvisade platser.

Antal personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är från den 1 juli:

  • Sammankomster inomhus: 50 personer.
  • Sammankomster inomhus sittande: 300 personer.
  • Sammankomster utomhus: 600 personer.
  • Sammankomster utomhus sittande: 3 000 personer.
  • Motionslopp. 900 personer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.