Lettisk kommun lär av Höörs miljöarbete

Fem tjänstepersoner från den lettiska kommunen Cēsis har besökt Höörs kommun för ett utbyte om miljöfrågor. Cēsis vill stärka sitt miljöarbete och höja kunskapsnivån inom miljöområdet.

– Det känns inspirerande att se hur Höörs kommun jobbar och hanterar utmaningar, framför allt när det kommer till hur man jobbar med miljöfrågor och ekosystemtjänster, säger Inta Ādamsone, chef över utvecklingsavdelningen för miljö och klimatneutralitet.

Sex tjänstepersoner står på en grillplats längs med Backaslingan i höör.
Besökarna från Cēsis var bland annat vid Backaslingan under sina tre dagar i Höör. Från vänster: Kristīne Āboliņa, Inta Ādamsone, Åsa Abrahamsson, Zane Pīpkalēja, Lāsma Ozola, Jānis Balodis.

Under tre dagar besökte delegationen bland annat Maglehill där man tittade på de blågröna stråken och biologisk mångfald. På kommunhuset diskuterades bland annat avfallshantering, cirkulär ekonomi och klimatanpassningar inom stadsplanering samt vattenförvaltning. Den sista dagen besöktes Frostavallen där de vandrade och pratade om rekreation, naturvård och invasiva arter.

– Teamet i Höör känns väldigt sammansvetsat och det märks att de som jobbar med miljön i kommunen bryr sig -och har mycket kunskap om miljöfrågor, säger Zane Pīpkalēja, projektledare inom miljö, på avdelningen för miljö och klimatneutralitet.

Vill stärka samarbetet

Besökarna har blivit beviljade medel från Nordiska rådets program Public administration. Programmet erbjuder möjlighet till studiebesök, nätverkande med mera i syfte att bättre förstå hur kommuner kan arbeta med bland annat miljöfrågor.

–En sak som vi noterat, om man jämför med Cēsis, är att det är mycket färre bilar i stadsbilden. Det hade varit en dröm även för oss. Folk här verkar oftare ta tåg, cykel eller gå. Något som vi hade behövt jobba mer emot på nationell och regional nivå, säger Kristīne Āboliņa, expert på cirkulär ekonomi och hållbar avfallshantering, inom Life-projektet ”Från avfall till resurser”.

I ett större perspektiv ska Nordiska rådets program stärka samarbetet mellan nordiska och baltiska länder och göra arbetet mer jämställt.

–Höör har varit väldigt bra för oss att jämföra med eftersom det är väldigt likt i invånarantal och storlek, men också att det finns mycket naturvärden i kommunen, så kontexten är väldigt lik. Även avfallshanteringen och hur ni källsorterar är väldigt inspirerande, att ni har två tunnor med fyra fack i varje är så bra. Bättre avfallshantering är något som vi kämpar med i Lettland eftersom vi fortfarande slänger mycket på tippen, säger Lāsma Ozola, samordnare för zero waste , inom Life-projektet ”Från avfall till resurser”.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.