Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Livsfarlig skadegörelse av barnens utemiljöer

Vem är det som med hjälp av verktyg skruvar loss muttrar och skruvar ur skolbarnens lekredskap? Och sedan lämnar de nu farliga konstruktionerna så för barn att leka i? Två gånger på en vecka har personal sett att det saknas muttrar, dels i en motorikbana med tunga stockar och dels i en gungställning. Nu behöver vi allmänhetens hjälp.

Någon gång under kvällen eller natten till onsdagen den 21 juni, skruvade någon bort flera muttrar och skruvar från motorikbanan på Sätoftaskolan, en bana som är till för skolbarnen att leka i.

Banan är byggd av kraftiga stockar, och bultar och muttrar håller ihop själva konstruktionen. Utan dessa är konstruktionen livsfarlig.

Tunga stockar två meter upp i luften

Av en tillfällighet såg en fritidspedagog att en mutter saknades och larmade kommunen. Anders Nilsson, som är driftledare inom anläggning på Höörs kommun, körde dit direkt för att fixa en ny mutter.

– Men när jag började kika närmare var det inte en mutter som var borta, det var ett tjugotal. Tjugo muttrar skruvar inte ur sig själva av en tillfällighet.

En del av stockarna i motorikbanan är riktigt tunga, och hänger två meter över marken.

– Om en liten pojke eller flicka stått under en av stockarna i motorikbanan och den hade lossnat och ramlat ner i barnets huvud… säger Anders Nilsson och tystnar.

Planerad skadegörelse?

Det går inte att skruva loss muttrarna med bara händerna, det krävs verktyg, som en skiftnyckel. Skadegörelsen kan därför vara planerad på förhand.

Två bilder på trästockar som satts ihop till en ställning att leka i, på bilderna syns att muttrar saknas.
Del av skadegörelsen av motorikbanan på Sätoftaskolan. På bilderna syns att muttrar saknas.

Höörs kommun via Anders Nilsson polisanmälde skadegörelsen av motorikbanan, och uppgav i anmälan att skadegörelsen medförde risk för allvarliga skador och till och med dödsfall.

Tagit muttrar från gungställning

Men det är inte bara utemiljön på Sätoftaskolan som medvetet skadats. I helgen förstördes delar av utemiljön på Enebackeskolan.

Hela miljön blev utsatt för skadegörelse, men någon eller några har på vissa ställen lossat eller helt plockat bort muttrar och skruvar i barnens utemiljö – bland annat från en ställning med gungor.

Ökar tillsynen

Utemiljöerna används under skoltid främst av barn från mellanstadiet. Men efter skoltid, på kvällar och helger, används de av barn och ungdomar i alla åldrar.

– Vi har ökad tillsyn av lekutrustningen från och med nu, säger Anders Nilsson. Men vi kan ju omöjligt vara överallt alla dagar i veckan. Och även om vi gör en inspektion och allt ser bra ut, går det på några minuter att lossa muttrar igen.

All personal på fritids, som är den enda verksamhet på skolorna som är i gång nu, är också informerad och uppmanad att kontrollera utrustningen varje dag, säger Marie Nilsson, utbildnings- och skolchef i Höörs kommun.

– Vi gör vad vi kan, säger Marie Nilsson, men personalen på fritids är självklart inte experter på samma sätt som de som utför professionella besiktningar av lekutrustningar.

Önskar polisnärvaro

Anders Nilsson säger att det inte spelar någon roll hur hårt han och hans kollegor spänner, när de som gör detta har verktyg med sig.

– Jag önskar mig en högre närvaro av polisen, säger han. Men också att vi alla hjälps åt att öka vuxennärvaron. För hur ska vi kunna garantera säkerheten när vi inte är på plats hela tiden?

Höörs kommun via Anders Nilsson polisanmälde skadegörelsen på Enebackeskolan under söndagskvällen.

Hjälp till att stoppa skadegörelsen

Kommunen ber nu allmänheten om hjälp med att stoppa förstörelsen av barnens lekmiljöer, innan något allvarligt inträffar:

  • Vuxna får gärna röra sig ute på kvällar och helger och ta en extra kvällspromenad över skolområdena, för att öka vuxennärvaron och därmed tryggheten.
  • Har du själv tonåringar som bor hemma? Prata med dem om vad som hänt och vad som kan hända om man tar bort muttrar och skruvar ur barns lekredskap.
  • Kontakta polisen på 114 14 om du har upplysningar.
  • Ring 112 om du ser en pågående skadegörelse.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.