Många ungdomar har sökt feriearbete i kommunen

Höörs kommun erbjuder 150 ungdomar feriearbete i sommar. Just nu pågår matchningen för fullt utifrån verksamheternas behov, ungdomarnas önskemål och deras pågående eller planerade gymnasieutbildning.

Många ungdomar har sökt feriearbeten i kommunen till sommaren. Under vårens ansökningstid har 192 ansökningar inkommit från ungdomar födda 2005-2008. Av dem kommer 150 ungdomar att placeras på olika arbetsplatser. Varje antagen ungdom arbetar fyra timmar per dag under en treveckorsperiod.

Tidig inblick i vården

I matchningsarbetet som just nu pågår har kommunen en målsättning att bidra till den egna organisationens personal- och kompetensförsörjning. Satsningen uppskattas från de egna verksamheterna, särskilt inom vård och omsorg där vi ser utmaningar för att rekrytera vikarier.
– Hos oss är feriearbetarna behjälpliga med lättare serviceuppgifter, de kan även ge våra medborgare lite extra kvalitetstid. Vi ser att många tidigare feriearbetare ansöker om att bli sommarvikarier när de fyllt 18, så detta är en viktig pusselbit för oss. Både för att ge ungdomarna en tidig inblick i vården och för vårt eget rekryteringsbehov, säger Eva Larsson, enhetschef för bemanningsenheten i Höörs kommun.

Stort intresse bland arbetsplatser

Höörs kommun har fått in intresseanmälningar från cirka 180 arbetsplatser som vill erbjuda feriearbete. Den största delen kommer från den egna organisationen men även från ideella organisationer och föreningar.

  • De feriearbeten som erbjuds är framför allt inom:
  • Service och försäljning
  • Vaktmästeri, lokalvård och utomhusarbete
  • Kök, restaurang och servering
  • Förskola, kultur- och fritidsverksamhet
  • Vård och omsorg.

– Förutom möjligheten att tjäna egna pengar, så knyter ungdomarna ovärderliga kontakter och referenser för framtiden, säger Örjan Lindström, arbetsmarknadsstrateg i Höörs kommun.

Kommunen satsar även på sommarentreprenörer

I samarbete med Ungdrive academy, Region Skåne och Sparbanken Skåne, kommer även tio ungdomar få möjlighet att prova på entreprenörskap. Den ansökan är öppen fram till den 30 april.
Läs mer om Ungdrive academy och ansök.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.