Medborgare kontaktar kommunen om järnvägen

Processen kring höghastighetsjärnvägen fortsätter. Den 23 mars ska kommunstyrelsen i Höör besluta om kommunens synpunkter på Trafikverkets järnvägskorridorer. Många invånare hör nu av sig till kommunen med frågor och synpunkter, särskilt efter Trafikverkets frågestund i förra veckan.

Under allmänhetens frågestund med Trafikverket den 10 februari uppstod ett missförstånd, som Höörs kommun efteråt har fått många frågor om. Det handlar om varför alla de föreslagna korridorerna går förbi Hallaröd och om kommunens roll i placeringen av järnvägskorridorerna.

Trafikverket beklagar missförståndet

Elin Bylund som är miljöspecialist för stora projekt på Trafikverket säger att hon är mycket ledsen om det har blivit ett missförstånd på grund av det hon sa.

– Jag förstår att mitt svar på frågan om varför alla lokaliseringsalternativ går förbi Hallaröd har tolkats som att kommunen har förordat denna korridor, säger Elin Bylund. Det är Trafikverket som har tagit fram lokaliseringsalternativen och Höörs kommun har inte förordat något alternativ före något annat.

Så arbetar Trafikverket med korridorförslagen

– Höörs kommun har hjälpt Trafikverket med att tydliggöra vad kommunen anser är kärnvärden i riksintresset för friluftsliv vid Frostavallen, säger Elin Bylund på Trafikverket. Detta gjorde kommunen i sitt yttrande i Samråd 2. Trafikverket har sedan utifrån detta, samt en mängd andra underlag, tagit fram lokaliseringsalternativen.

– De andra områdena vi tagit hänsyn till är bland annat förekomst av Natura2000-områden, naturreservat, kärnvärden i riksintressen för natur- och kulturmiljö, kyrkor, byggnadsminnen, begravningsplatser, tätorter, riksintressen för försvarsmakten och för vattenförsörjning, fortsätter Elin Bylund. Denna process redogörs för i ”PM Bortvalda alternativ” som går att läsa på Trafikverkets webbplats för projekt Hässleholm-Lund.

– Det stämmer att vi på kommunen i vårt yttrande för Samråd 2 tydliggjorde vad vi anser är kärnvärden i riksintresset för friluftsliv vid Frostavallen, säger Karin Kallioniemi, samhällsplanerare och stadsarkitekt på Höörs kommun. Men under Samråd 2, som Trafikverket refererar till, fanns fortfarande inga föreslagna järnvägskorridorer. Det fanns bara det tre mil breda utredningsområdet.

Vad händer härnäst?

Samråd 3 fortsätter fram till och med den 16 mars. Fram till dess kan alla som vill inkomma med synpunkter på de föreslagna korridorerna till Trafikverket. Den 2 mars anordnar också Trafikverket nya frågestunder kring projektet.

Höörs kommun har fått fram till sista mars på sig att skicka in kommunstyrelsens beslut till Trafikverket. I yttrandet kommer kommunen att ge sin bild av de föreslagna korridorerna. Kommunens uppgift är att hjälpa Trafikverket med lokalkunskap om vad det finns för värden inom de föreslagna korridorerna, så som naturvärden, kulturmiljövärden, rekreationsområden och annat som kan påverkas av en höghastighetsjärnväg. Kommunen pekar också ut de värden som Trafikverket inte har tagit tillräcklig hänsyn till i sina underlag och förslag.

Ta del av kommunens yttrande

Alla medborgare kan från den 16 mars läsa förslaget på yttrandet som Höörs kommun ska skicka till Trafikverket.

Kommunstyrelsen ska sedan besluta om förslaget på yttrande, som beretts av tjänstepersoner på kommunen, på kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars. När yttrandet är beslutat av kommunstyrelsen så publiceras det färdiga yttrandet på kommunens hemsida, så snart protokollet är justerat. Sedan skickar Höörs kommun sitt färdiga yttrande till Trafikverket.

Därefter fortsätter processen kring järnvägen med Samråd 4, som sker nästa vinter.

Allt om höghastighetsjärnvägen på Höörs kommuns hemsida. 

Informationsvideo om järnvägen i Höörs kommun

Den 3 februari 2021 hölls en presentation om höghastighetsjärnvägen för förtroendevalda politiker i Höör av kommunarkitekt och samhällsplanerare Karin Kallioniemi samt samhällsplanerare Anton Klacka. Syftet var att ge information om hur landskapet i Höörs kommun kan påverkas av järnvägen och att berätta om hur kommunen arbetar med ärendet just nu.

Har du frågor om hur kommunen arbetar med att granska förslagen kring höghastighetsjärnvägen? Kontakta Karin Kallioniemi på epost karin.kallioniemi@hoor.se eller Anton Klacka på epost anton.klacka@hoor.se.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.