Medborgare på särskilt boende smittad av covid-19

En medborgare på ett av Höörs kommuns särskilda boenden, har konstaterats blivit smittad av covid-19 trots att personen är fullt vaccinerad. Den boende visar inga symptom på sjukdom, utan mår bra.

Smittskydd Skåne är involverade och kommer göra djupare analyser av provsvaren, eftersom det är en ny situation att en person bär på smitta trots vaccinering. Smittan upptäcktes i en pågående smittspårning på boendet och är det första kända fallet på ett av våra särskilda boenden.

– Det känns så klart trist, men samtidigt är vi glada för att alla boende i särskilt boende är vaccinerade och att denna person inte alls är sjuk, utan mår bra! Dock avstannar nu alla gemensamma aktiviteter på boendet och de boende ombeds vistas i sina lägenheter, säger Ewa Näslund, socialchef på Höörs kommun.

Alla personer som bor på något av de särskilda boendena för äldre som drivs av kommunen, är vaccinerade. Det går ändå att bli smittad av covid-19 utan att bli sjuk, vilket det här fallet är ett tydligt exempel på. Smittspridningen är fortsatt hög i Skåne och det är fortsatt viktigt för alla medborgare att hålla ut, hålla avstånd och följa de regler och restriktioner som gäller.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.