Möjlighet till uppskjuten betalning av fakturor

Kommunstyrelsen har beslutat att invånare och näringsidkare i Höörs kommun vid behov kan få tillstånd att skjuta upp betalningen av fakturor för kommunala tjänster.

Anledningen till beslutet är den ansträngda ekonomiska situation som stigande livsmedelspriser, höjda bränslekostnader och höga elpriser har orsakat hos en del privatpersoner och näringsidkare.

Beslutet i kommunstyrelsen innebär att kommunen nu kan bevilja en framskjutning av sista betaldag för fakturor som rör kommunala tjänster i Höörs kommun.

Initialt gäller detta fram till den 31 mars, eftersom det statliga elstödet förväntas nå hushållen under februari och mars. Om det statliga elstödet dröjer ytterligare, kan möjligheten att skjuta upp betalningen komma att förlängas till den 30 april.

Vilka kommunala kostnader gäller beslutet?

Beslutet rör fakturor för följande kommunala tjänster:

  • Barnomsorg
  • Hemtjänst
  • VA-avgifter
  • Tillsynsavgifter

Vem kan få tillstånd att skjuta upp betalningen?

Möjligheten att skjuta upp betalningen gäller de invånare och näringsidkare som inte har skulder sedan tidigare och som kontaktar kommunen före fakturornas förfallodag.

Hur gör jag för att få tillstånd att betala mina fakturor senare?

För att ansöka om att skjuta upp betalningen av en faktura som rör någon av de berörda kommunala tjänsterna gör du såhär:

Ta fram fakturan med ditt kundnummer och fakturanummer, och kontakta kommunens Medborgarcenter så hjälper de dig.

Telefonnummer Medborgarcenter: 0413 – 280 00
Öppettider: Måndag till torsdag klockan 8.00 – 16.30, fredag klockan 8.00 – 15.00.

Fakturor som inte betalats

Fakturor som inte betalats när den beviljade nya sista betalningsdagen löpt ut, kommer att hanteras enligt kommunens vanliga kravrutiner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.