Nominera till utmärkelsen ”Årets goda kraft 2021”

Vi letar efter någon som har gjort en betydande gärning inom kommunen. Känner du någon passar in i bilden? Nominera dem till vår nya utmärkelse ”Årets goda kraft”.

Det är första året med kommunens nya pris och jag hoppas att det ska komma in många nomineringar. En stor förändring jämfört med de tidigare priserna är att det är invånarna i Höör som utser vinnaren istället för politikerna, och det är något jag hoppas ska engagera alla i kommunen, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun.

Vår nya utmärkelse – ”Årets goda kraft”

Årets goda kraft är en ny utmärkelse som delas ut årligen för att uppmärksamma en betydande gärning inom kommunen. Gärningen bedöms genom inkomna nomineringar och utses genom omröstning bland medborgarna i Höörs kommun.

Gärningen ska ha skett inom Höörs kommuns geografiska område under förgående år eller spann av år och ska ha blivit utförd av en person, en grupp personer, en förening, ett företag eller annan sammanslutning som är verksamma i Höörs kommun.

Höörborna väljer vinnare

Kommunstyrelsens arbetsutskott tittar på alla inkomna förslag och utser högst fem förslag som Höörborna får rösta på. Utmärkelsen delas inte ut om det kommer in för få förslag eller om förslag inte uppfyller kriterierna.

Den 31 maj 2022 avslutas omröstningen och vinnaren tillkännages vid en lämplig ceremoni i närtid. För att utse en vinnare i omröstning ska minst 3% av kommunens medborgare delta. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser vinnaren om mindre än 3% av kommuninvånarna röstar.

Minnestavla och 50% av ett basbelopp

Till Årets goda kraft delas ut en minnestavla i form av en bronsplakett i A4 format där motivering, året och namnet på vinnaren framgår. Till detta ska även ett diplom delas ut samt en prissumma om 50% av ett prisbasbelopp. Prisbasbelopp för 2022 är 49 300 kronor, vinnaren vinner 24 650 kronor. Utmärkelsen kan endast delas ut en gång per gärning och högst en gång vart tionde år till samma person, grupp, förening, företag eller sammanslutning.

Årets goda kraft ersätter en rad utmärkelser

Från och med den första januari ersätter utmärkelsen ”Årets goda kraft” följande utmärkelser:

  • Bästa Byggnadsvårdspris
  • Sport 60:s vandringspris
  • Bästa idrottsmannagärning
  • Kulturpris/Kulturstipendium
  • Kulturpris/Kulturstipendium ungdom
  • Miljöpris
  • Integrationspris.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.