Nominera till utmärkelsen ”Årets goda kraft” 2022

Vi letar efter en person eller en grupp personer som har gjort en betydande gärning inom kommunen. Känner du någon eller några som passar in i bilden? Nominera dem till vår nya utmärkelse ”Årets goda kraft”.

Utmärkelsen – ”Årets goda kraft”

Årets goda kraft är en utmärkelse som delas ut årligen för att uppmärksamma en betydande gärning inom kommunen. Gärningen bedöms genom inkomna nomineringar och utses genom omröstning bland medborgarna i Höörs kommun.

Gärningen ska ha skett inom Höörs kommuns geografiska område under föregående år eller spann av år och ska ha blivit utförd av en person, en grupp personer, en förening, ett företag eller annan sammanslutning som är verksamma i Höörs kommun.

Du kan nominera till och med den 31 januari 2023.

Höörsborna väljer vinnare

Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömer alla inkomna förslag och utser högst fem förslag som Höörsborna därefter får rösta på. Utmärkelsen delas inte ut om det kommer in för få förslag eller om förslagen inte uppfyller kriterierna.

Den 31 maj avslutas omröstningen och vinnaren tillkännages vid en ceremoni i närtid.

För att utse en vinnare i omröstningen ska minst 3 procent av kommunens medborgare delta. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser vinnaren om mindre än 3 procent av kommuninvånarna röstar.

Minnestavla och 50 procent av ett basbelopp

Till Årets goda kraft delas en minnestavla ut i form av en bronsplakett i A4-format där motivering, året och namnet på vinnaren framgår. Till detta ska även ett diplom delas ut samt en prissumma om 50 procent av ett prisbasbelopp. Vinstsumman är 26 250 kronor i år.

Utmärkelsen kan endast delas ut en gång per gärning och högst en gång vart tionde år till samma person, grupp, förening, företag eller sammanslutning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.