Nu finns 54 miljoner kronor att söka till utveckling av landsbygden

Leader är en metod för landsbygdsutveckling inom EU. Genom programmet är det möjligt för föreningar, företag och organisationer i bland annat Höörs kommun att söka stöd till utvecklingsprojekt. Jordbruksverket har beviljat Leaderområdet som Höör tillhör 54 miljoner kronor i stöd, pengar som snart ska fördelas ut till nya projekt.

I Skåne finns tre Leaderområden i den nya programperioden. Höörs kommun ingår numera i området Leader Skåne Mitt Nordväst, som täcks av 13 kommuner: Bjuv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommun.

I mars beviljade Jordbruksverket Leader Skåne Mitt Nordväst 54 miljoner kronor i stöd för perioden 2023–2027.

Pengarna ska användas till finansiering av de projekt som beviljas, i form av projektbidrag under programtiden.

Höörs kommun med i arbetsutskottet

Leader Skåne Mitt Nordvästs styrelse består av representanter för offentlig sektor, ideell sektor och privat sektor.

Destinations- och näringslivschef Peter Wollin är Höörs kommuns representant, och sitter med i arbetsutskottet.

– Leader ger en fantastisk möjlighet till att utveckla landsbygden. Det är ofta bygdeföreningar eller idrottsföreningar med stark förankring i lokalsamhället som ligger bakom projektidéerna, säger Peter Wollin.

– Just samverkan mellan det offentliga, det privata och det ideella är en styrka och ger projekten en stor möjlighet att leva vidare efter projekttiden.

Fyra mål för utvecklingen av landsbygden

Arbetet inom Leader Skåne Mitt Nordväst kommer att bedrivas utifrån en lokal utvecklingsstrategi med fyra övergripande mål:

  • En inkluderande landsbygd med kreativa och gränsöverskridande mötesplatser och nätverk
  • Tillväxt genom balanserad resurshantering för företag och gröna näringar
  • Attraktiva upplevelser med natur och kultur i hållbar balans
  • Kommunikationsutveckling för tillgänglighet och kompetens på våra landsbygder

Det kan projektstödet gå till

Stöd kan bland annat beviljas till faktiska kostnader för utgifter för personal, indirekta kostnader samt investeringar och utgifter som har en koppling till insatser som har nytta för flera.

Varje område har en egen strategi med utgångspunkt i de lokala behoven och kunskaperna. För att kunna beviljas stöd måste din idé passa in i den lokala utvecklingsstrategin.

Så går det till att ansöka

Vill du utveckla din plats på jorden? Har din förening, ditt företag eller din organisation en idé som kan utveckla området där ni bor och verkar i mittskåne och nordvästra Skåne? Då kan ni söka stöd från Leader Skåne Mitt Nordväst för att förverkliga den.

Den första utvecklingsidén behöver sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Slutligen ska projektet avslutas och slutrapporteras.

Verksamhetskontoret för Leader Skåne Mitt Nordväst ger stöttning i projektprocessen. Välkommen att kontakta verksamhetskontoret Leader Skåne Mitt Nordväst för att diskutera dina idéer. (Deras hemsida är under uppbyggnad.)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.