Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Nu kamerabevakas Höörs station

På grund av ett ökat antal inbrott, stölder och skadegörelse vid stationsområdet kamerabevakas Höörs station. Kamerabevakningsprojektet är ett samarbete mellan polisen och Höörs kommun.

I anslutning till Bangårdsgatans pendlarparkeringar och utmed torgytorna och busshållplatserna på Bangårdsgatan finns det ett antal övervakningskameror.

Syftet med kamerabevakningen är att öka tryggheten och ge större möjlighet till att klara upp och förebygga brott.

Polisen har tillgång till materialet

Polisen har möjlighet att ta del av kameramaterialet i händelse av brott. Polisen söker då i kameramaterialet efter relevanta bilder, som sedan kan komma att användas i förundersökningen.

Kamerorna är rörelseaktiverade. Materialet sparas en kortare period innan det raderas, om inget brott föreligger.

På bilden ser du områdena som kommer att bevakas markerat med blått. Klicka på bilden för att se den större.

Läs mer om kamerabevakning på polisens webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.