Ny digital tjänst för dig som vill bygga, ändra eller riva

Nu ska ansökningsprocessen för medborgare som söker bygglov eller gör bygganmälningar bli effektivare. Idag lanseras en ny e-tjänst som ska vara ett stöd för medborgare och på sikt leda till att kommunens handläggning blir ännu snabbare och bättre.

Den nya e-tjänsten ska ge vägledning över vilka handlingar som behöver ingå i en ansökan för att den ska anses komplett, så att handläggaren på kommunen kan påbörja handläggningen utan att först begära in kompletteringar.

Smidigare ansökningsprocess

I slutändan betyder det att tiden från ansökan till beslut blir kortare och kräver mindre arbete både från den sökande och handläggaren.

– Vi är mycket glada över den nya e-tjänsten, säger Jesper Sundbärg, plan-, bygg- och projektchef på Höörs kommun. Vi har arbetat för detta i ett års tid.

– Det är inte alltid lätt för medborgare att veta vilka handlingar de behöver bifoga sitt ärende när de ansöker, fortsätter han. Men vår förhoppning är att e-tjänsten ska guida medborgare rätt i detta och att hela ansökningsprocessen ska kännas smidigare.

Genomsnittlig handläggningstid fyra dagar

På Höörs kommun arbetar idag tre handläggare med bygglov och bygganmälningar, till sin hjälp har de också en administratör, en byggnadsinspektör och enhetschef.

Enligt Jesper Sundbärg lägger de mycket fokus på att vara snabba och effektiva:

– Just nu är den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov och bygganmälningar i Höörs kommun fyra kalenderdagar. De senaste två åren har vi legat på tio kalenderdagar i snitt.

Frivilligt använda e-tjänst

De medborgare som inte vill använda e-tjänsten kan fortfarande skicka in sina handlingar i pappersformat. Det går också bra att mejla in ansökan till: tillstands-tillsynsnamnd@hoor.se

Den nya e-tjänsten hittar du här

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.