Ny motionsslinga vid Villa Backa

Höörs kommun ska anlägga en ny belyst motionsslinga vid Villa Backa i Höör. Motionsslingan kommer att bli 750 meter lång och ansluter dels till gång- och cykelvägen vid Kvarnbäcks boulebanor i norr och dels till Hälsans stig i söder.

Den nya slingan kommer till största delen att vara grusbelagd men på vissa sankare partier kommer den byggas med en träspång. Slingan kommer vara belyst fram till klockan 22.00. Det skiljer ungefär 10 meter mellan högsta och lägsta punkt och den kan förhoppningsvis bjuda både på utmaning och en fin naturupplevelse.

Bild på grusstig
Exempel på hur den grusbelagda stigen skulle kunna se ut.
BIld på träspång med hund som vandrar
Exempel på hur träspången skulle kunna se ut.

Två nya grillplatser

Längs motionsslingan anläggs två grillplatser. En grillplats på toppen av kullen med utsikt över Kvarnbäck och en vid den norra sluttningen, nära boulebanorna. Den sistnämnda grillplatsen kommer att vara tillgänglighetsanpassad.

Tidplan och preliminär utformning

Anläggningsarbetena kommer att påbörjas i augusti och planen är att slingan ska stå klar senare under hösten 2022.

Kartbild som visar hur motionsspårets streckning kan komma att se ut
Preliminär dragning för motionsslingan vid Villa Backa.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.