Ny placering av återvinningscentralen i Höörs tätort

Höör växer och återvinningscentralen behöver flyttas för att ge plats för nya bostäder. Samhällsbyggnadssektor i Höörs kommun har utrett tre alternativ till var den nya återvinningscentralen skulle kunna ligga.

De tre platserna är Stjärnelund (norr), Sjunnerup och Syd. I lokaliseringsanalysen som tagits fram kan du läsa om förutsättningarna för de olika platserna samt en samlad bedömning av markens lämplighet.

Kartbild som visar de tre olika totentiella placeringarna av den nya återvinningscentralen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.