Ny tillfällig pandemilag för att minska spridningen av covid-19

I söndags började en ny lag att gälla i Sverige, den så kallade covid-19-lagen. Det är regeringen som föreslagit en ny lag för att i högre grad kunna förhindra smittspridningen av covid-19. Lagen ska underlätta för regeringen, kommuner och myndigheter att fatta beslut för att minska trängsel och på andra sätt förhindra smittspridningen i samhället.

Den tillfälliga lagen trädde i kraft i söndags, den 10 januari 2021, och gäller till och med den 30 september 2021.

Varför behövs en ny covid-19-lag?

Den nya lagen ger regeringen, kommuner och statliga myndigheter rätt att besluta om fler åtgärder för att begränsa smittspridningen av coronavirus (covid-19).

  • Det kan till exempel handla om att begränsa antalet besökare, reglera öppettider eller bestämma om andra nödvändiga åtgärder för att förhindra trängsel.
  • Det blir också möjligt att vid mycket allvarliga lägen kunna stänga ner verksamheter och begränsa folksamlingar på platser som allmänheten har tillträde till.
  • Med hjälp av den nya lagen kan regeringen och myndigheter besluta om smittskyddsregler i fler verksamheter än tidigare. Det kan handla om gym, shoppinggallerior, kollektivtrafik, djurparker med mera.
  • Den nya lagen ger också regeringen och kommuner möjlighet att förbjuda människor att vistas på en viss allmän plats såsom en viss badplats, park med mera. Regeringen får nu möjlighet att begränsa människors användning av platsen, samt begränsa hur stora sällskap som får samlas.
  • Länsstyrelserna och kommuner får möjlighet att besluta om lokala åtgärder, så som stängning av en verksamhet.
  • Regeringen får även möjlighet att införa begränsningar när det gäller lokaler och utrymmen som hyrs ut för privata sammankomster.

Om reglerna inte följs kan länsstyrelserna besluta om förelägganden. Vid behov kan vite användas. Den som bryter mot föreskrifter som begränsar tillträde till allmän plats kan dömas till böter.

Mer information om den nya lagen

Information från regeringen: Nya regler införs för gym och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Information från regeringen: Tillfällig pandemilag ger fler befogenheter för åtgärder om smittskydd

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.