Nya åtgärder för att begränsa smittspridningen av coronavirus

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad. Från och med den 8 december 2021 rekommenderas alla att hålla avstånd i offentliga miljöer.

Detta gäller från den 8 december

  • Håll avstånd i offentliga miljöer, speciellt inomhus.
  • Undvik trängsel i kollektivtrafik genom att använda andra färdsätt eller resa andra tider än rusningstrafik.
  • Använd munskydd i kollektivtrafiken.
  • Arbetsgivare ska möjliggöra hemarbete.
  • Serveringsställen ska se till att trängsel undviks.

Det är viktigt att alla stannar hemma och testar sig vid symtom – även de som är fullvaccinerade.

Inför kommande högtider

Under december inträffar flera högtider som vanligen innebär att många människor samlas, bland annat lucia, jul och nyårsafton. Julavslutningar, luciafiranden och liknande kan genomföras om åtgärder vidtas för att minska risken för smittspridning.

Allmänna råd till vuxna ovaccinerade

De allmänna råden till vuxna ovaccinerade gäller sedan tidigare: Den som inte är vaccinerad bör hålla avstånd till andra. Man bör som ovaccinerad särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Ovaccinerade bör även undvika alla platser med trängsel i både offentlig och privat miljö.

Barn och unga

Skola och fritidsaktiviteter står för mer än utbildning och fysisk aktivitet, till exempel socialt sammanhang och som skyddsnät för dem i utsatta situationer.

Idrottsaktiviteter kan genomföras om arrangören vidtar smittskyddsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. För att veta hur dessa arrangemang kan genomföras mer smittsäkert kan man ta stöd av samma föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om hur du skyddar dig själv och andra – rekommendationer om covid-19.

Där finns också hela nyheten om nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.