Nya rekommendationer och aktuellt läge om coronaviruset vecka 51

Folkhälsomyndigheternas nya prognos pekar på att smittspridningen kommer att få en omfattande ökning i mitten av januari. Nya tillfälliga åtgärder införs för att bromsa smittspridningen av coronavirus (covid-19). I Höör har smittspridningen minskat något jämfört med förra veckan. Det är fortfarande viktigt att vi håller avstånd och följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Region Skåne rapporterar om fortsatt ökning av antal smittade i Skåne. Under vecka 49 har Höörs kommun haft 67 konstaterad smittade med coronavirus. Vecka 50 har siffran blivit något lägre, det är 62 smittade. Det är viktigt att vi fortsätter vaccinera oss, håller avstånd och undviker trängsel. Pandemin är långt ifrån över.

Ta hand om dig och dina närmaste under helgerna.

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer

Följande gäller från 23 december:

  • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
  • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
  • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
  • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
  • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
  • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs.
  • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
  • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
  • Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Vaccinationsgraden avgörande

Hur vaccinationsgraden i Sverige utvecklas blir avgörande. Fram till den 17 december hade drygt 80 procent av befolkningen från 12 år fått minst två vaccindoser mot covid-19, vilket minskar risken för allvarlig sjukdom och död. Men skyddet avtar med tiden, särskilt hos äldre, och därför rekommenderas sedan slutet av september en tredje dos, det vill säga en påfyllnadsdos.

Det allra viktigaste är att vaccinationerna i befolkningen ökar. Alla behöver också stanna hemma vid symtom för att inte sprida smittan vidare, och testa sig för att möjliggöra smittspårning och att bryta smittkedjor. Men vi ser att smittspridningen i befolkningen ökar, liksom belastningen på hälso- och sjukvården. Den mer smittsamma virusvarianten omikron väntas snart dominera helt. Vår samlade bedömning är därför att ytterligare åtgärder är nödvändiga under en tid för att bromsa utvecklingen, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.