Nya rutiner på Ringsjöskolan

Ringsjöskolan har, i samråd med Smittskydd Skåne, infört nya rutiner för att förhindra smittspridning av coronavirus (covid-19) bland elever och personal. För att begränsa att elever i olika klasser möts kommer eleverna att ha alla raster utomhus, ha egna hemklassrum och röra sig i olika zoner på skolan.

–          Vi har i dagsläget ca 50 konstaterade fall bland eleverna på Ringsjöskolan och det är mycket besvärlig situation, inte minst för eleverna som blivit sjuka. Vi har avstämningar med Smittskydd Skåne flera gånger i veckan och följer deras rekommendationer. Just nu har vi tvingats införa fjärrundervisning i några klasser, men vi bör undvika fjärrundervisning för hela skolan, om det går, säger Cecilia Palmqvist, biträdande barn- och utbildningschef på Höörs kommun.

Rutiner för fortsatt undervisning i klassrummet

De nya rutinerna infördes i samråd med Smittskydd Skåne efter att ett 40-tal elever och personal på skolan bekräftats smittade av coronavirus.

För att minska smittspridningen har vi ställt om och infört nya rutiner för elever och personal på skolan. Vårt mål är att kunna ha eleverna på plats och inte behöva gå över till fjärrundervisning. Fjärrundervisningen under våren försvårar för eleverna både socialt och när det gäller kunskapsinhämtningen, säger Malin Olsson, rektor på Ringsjöskolan.

Barn- och utbildningschefen kan fatta beslut om fjärrundervisning endast på rekommendation av Smittskydd Skåne.

Vårterminen startar tidigare

För att personalen skulle få ihop organisation och struktur har eleverna på Ringsjöskolan varit lediga från skolan den 31 augusti 2021. För att kompensera ledigheten förlngs vårterminen som börjar redan den 11 januari 2022.

Lärare och personal har fått ställa om med väldigt kort varsel. Det är ett fantastiskt arbete som de har gjort, säger Cecilia Palmqvist.

Nya rutiner på Ringsjöskolan

Följande rutiner har införts på Ringsjöskolan:

  • Elevflödet på skolan styrs i olika rörelsezoner för att förhindra att elever från olika klasser möts. Zonerna innebär att elever inte ska förflytta sig mellan olika delar av skolan.
  • Elever har alla raster utomhus.
  • Eleverna får hemklassrum, dvs eleverna undervisas i ett klassrum och lärarna får förflytta sig dit istället för att elevgruppen förflyttar sig.
  • Nya anslag med tydligare uppmaningar om att följa Folkhälsomyndigheternas allmänna råd och riktlinjer för att minska smittspridning av coronavirus.

Även eleverna på Enebackeskolan påverkas av nya rutiner

Elever på Enebackeskolan som har del av sin undervisning på Ringsjöskolan påverkas. Eleverna har i nuläget undervisningen endast på Enebackeskolan. För att minimera kontaktytor mellan olika elevgrupper äter elever på Enebackeskolan lunch i klassrummet istället i den för övrigt rymliga matsalen på Ringsjöskolan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.