Nytt projekt ska hjälpa ukrainare ut i arbetslivet

Höörs kommun har beviljats 1,9 miljoner kronor i finansiering från Rådet för Europeiska socialfonden (EFS-rådet). Pengarna ska användas för att ukrainska flyktningar som har blivit anvisade att bo i Höörs kommun ska lära sig svenska och komma ut på arbetsmarknaden.

Susanne Person, projektledare i Höörs kommun
Susanne Person, projektledare för den nya projektet.

Det känns fantastiskt att vi kan erbjuda svenskundervisning i ett tidigt skede för ukrainare som kommit till Höör, eftersom att de inte kan gå på svenska för invandrare (SFI). Att få ett till ESF-projekt visar på kommunens framåtanda och vilja att hitta lösningar för olika individer att komma in på arbetsmarknaden. Att människor får arbete är positivt både för individen och samhället, säger Susanne Persson, projektledare i Höörs kommun.

Undervisning i det svenska språket och kunskap om arbetsmarknaden

Projektet, som heter Care Höör, kommer i huvudsak att erbjuda deltagare undervisning i svenska språket, den svenska arbetsmarknaden och matchning och kartläggning med syfte att deltagarna ska kunna komma ut i arbete.

Flyktningar från Ukraina som omfattas av EU:s Massflyktsdirektiv har inte rätt att läsa SFI. Det känns väldigt skönt att vi i Höörs kommun kan erbjuda de möjlighet att lära sig svenska. Arbetsmarknaden i Sverige idag kräver att man kan svenska språket, berättar Susanne Persson.

Projekt Höör Care beräknas pågå fram till september 2023.

Första grupperna kan tas emot redan i oktober

Under september månad planeras projektuppstart med personal som ska ingå i projektgruppen. De första deltagarna planeras att börja utbildningen redan i oktober 2022. Deltagarna kommer även att få ta del av hälso- och sociala insatser. Syftet är att få arbete, studera eller att närma sig arbetsmarknaden genom stegförflyttning, till exempel ha ett fungerande CV och personligt brev.

Undervisningen kommer att ske med lärare i grupp i våra projektlokaler. Deltagare kommer att göra uppgifter tillsammans med vårt nya språkstöd. Vi kommer även att samverka med ideella sektorn för att kunna erbjuda deltagare sociala aktiviteter. Utöver det kommer vi ha rörelse på schemat, säger Susanne Person, projektledare i Höörs kommun.

En fjärdedel får arbete under projekttiden

Projektet räknar med att kunna bidra till att 25% av deltagarna får ett arbete under projekttiden. Hur länge varje deltagare deltar i projektet berör på hur lång tid det tar innan man kommer ut i arbete eller studier.

På längre sikt tror vi att ännu fler kommer att kunna få arbete. Vi kommer att arbeta med att kartlägga och matcha deltagare mot arbete genom hela projekttiden. Kunskapen om arbetsmarknaden och att söka arbete kommer deltagare att bära med sig efter projektet, säger Susanne Persson.

Deltagare och arbetsplatser

Det är totalt 24 deltagare som kommer att kunna vara deltagare i projektet samtidigt. Plats erbjuds i första hand ukrainare som har blivit anvisade boende i Höörs kommun.

Det tar deltagare olika lång tid att lära sig språket. Vi hoppas att kunna erbjuda stöd till fler än 24 deltagare under projektets gång eftersom vi kommer att ta in nya deltagare allt eftersom platser blir lediga, berättar Susanne Persson.

Migrationsverket har anvisat 50 ukrainska flyktningar att bo i Höörs kommun. Hittills har cirka 30 personer kommit till Höör.

Vi uppmuntrar arbetsgivare i Höör som kan tänka sig att ta emot en deltagare på sin arbetsplats att ta kontakt med oss. Vi vill gärna att så många deltagare som möjligt ska  komma ut arbetsmarknaden, berättar Susanne Persson, projektledare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.