Nytt samarbete med Gudmuntorps räddningsvärn

Höörs kommun och Gudmuntorps räddningsvärn har skrivit på avtal om samarbete. Avtalet stärker beredskapen i kommunens södra delar och säkerställer tillgång till räddningspersonal för en effektiv och uthållig räddningstjänst under fred och höjd beredskap.

Det är viktigt för Höörs kommun att skapa bra förutsättningar för samverkan mellan kommun, förening och medborgare. Det är vi som tillsammans ska ta ansvar för att skapa framtidens kommun, kommun 3.0, säger Johan Svahnberg, kommunalråd i Höörs kommun.

Ömsesidiga rättigheter och skyldigheter

Avtalet, som stärker beredskapen i kommunens södra delar, innebär rättigheter och skyldigheter för alla parter.

Gudmuntorps räddningsvärn förbinder sig att tillhandahålla 10 frivilliga brandmän. Räddningstjänst Skånemitt ska godkänna räddningsvärnets frivilliga och utbilda dem minst 20 övningstimmar per år.

Räddningsvärnet ska tillhandahålla lokaler för förvaring av räddningsfordon, möteslokal, förråd, omklädningsrum och stärka kommuninvånarnas skydd för olyckor.  Möteslokalen ska vara tillgänglig för allmänheten och annan föreningsverksamhet.

Avtalet ger allmänheten möjlighet till samlingslokal i olika delar av kommunen. Det är viktigt att hela kommunen lever, säger Johan Svahnberg.

Höörs kommun förbinder sig att ge ersättning för tjänstgörande personal och att från och med år 2021 årligen ge räddningsvärnet ett verksamhetsbidrag.

Räddningsinsatserna arbetsleds av räddningstjänsten

Räddningstjänsten Skånemitt ska tillhandahålla riktlinjer, instruktioner och arbetsleda räddningsinsatserna som räddningsvärnet är med på.

Att räddningsvärnet hjälper till vid insatser gör att vi får en bra tillgång till räddningspersonal i Gudmuntorp, säger Per Björkman, räddningschef på Räddningstjänsten Skånemitt.

Räddningsvärnet i Gudmuntorp består av mellan 10 och 12 brandmän som ingår i en kamratförening och är en del av Räddningstjänsten Skånemitt.

Johan Svahnberg och Carsten Knudsen
Johan Svahnberg, kommunalråd och Carsten Knudsen från Gudmuntorps räddningsvärn.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.