Orange varning för höga vattenflöden

SMHI har utfärdat en orange varning för höga vattenflöden i bland annat Höörs kommun, från midnatt tisdagen den 23 januari och två dygn framåt.

Ringsjön
Ringsjön är ett av de vattendrag som kan komma att svämma över.

Regn och snabb snösmältning orsakar höga flöden och stigande vattenstånd i diken och bäckar med risk för översvämning. Det är risk för översvämmad mark i låglänta områden vid vattendrag och sjöar med påverkan på till exempel byggnader, vägar och viadukter.

Läs mer om varningen på SMHI:s webbplats.

Håll dig uppdaterad om vädervarningen på SMHI:s webbplats eller i deras väderapp.

Översvämningssäkra ditt hus och fastighet

Som fastighetsägare har du ett ansvar att skydda din egendom.

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag angående förebyggande åtgärder och skadehantering.

Räddningstjänsten kan behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du får hjälp om till exempel din källare översvämmas.

Det finns en del åtgärder du kan vidta för att översvämningssäkra ditt hus och fastighet.

På den här sidan har vi samlat råd och en checklista till dig som kan drabbas vid översvämning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.