Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Översvämning i Höörs kommun

Vattenståndet är just nu mycket högt i kommunen. I Ringsjön kommer vattenståndet att fortsätta öka och orsaka ännu större översvämningar. Som fastighetsägare finns det åtgärder du kan göra för att skydda ditt hem från översvämning.

Idag är vattenståndet i Ringsjön 54,9 meter över havet, vilket ligger över 1970 års rekordnivåer. Och vattenståndet ökar nu ytterligare eftersom det rinner in mer vatten än det rinner ut.

Enligt SMHI:s prognos kommer vattenståndet i Ringsjön att öka upp emot 18,5 centimeter ytterligare, eventuellt mer. Höjningen förväntas pågå till och med den 4 februari.

Det innebär att översvämningarna kommer att öka.

Här hittar du råd om hur du som fastighetsägare kan skydda ditt hem mot översvämning.

Tänk på det här

Vid en nödsituation – ring alltid 112!

Gå inte nära områden som är drabbade av översvämning, det kan vara farligt. Det finns risk för översvämmad mark och ras i närheten av vattendrag och sjöar och i områden som ligger lågt.

Gul varning från SMHI

SMHI har utfärdat en gul varning för bland annat Höörs kommun, eftersom regn och snabb snösmältning har orsakat höga flöden i diken, bäckar och mindre åar med risk för översvämning.

  • Risk för översvämmad mark i låglänta områden vid vattendrag och sjöar med påverkan på till exempel byggnader, vägar och viadukter.
  • Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

Läs mer om varningen på SMHI:s webbplats och håll dig uppdaterad på SMHI:s webbplats eller i deras väderapp, då varningen kan ändras.

Kommunalt vatten och avlopp

Har du frågor som rör översvämningarnas påverkan på kommunalt vatten och avlopp? Kontakta Mittskåne vatten.

Kommunen kan inte lämna ut sandsäckar

Kommunen har inga resurser i form av sandsäckar att lämna ut till privatpersoner.

Täta kontakter med myndigheter och andra kommuner

Höörs kommun följer utvecklingen av översvämningen och samverkar tätt med bland annat Länsstyrelsen, Räddningstjänsten Skånemitt, Mittskåne vatten, Sydvatten och andra kommuner som drabbats av översvämningarna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.