På andra plats i Skåne för hantering av bygglov och brandtillsyn

Höörs kommun får näst bäst betyg i hela Skåne för hanteringen av bygglov och brandtillsyn. Det visar undersökningen Insikt som genomförs årligen av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Det är mycket glädjande att våra företagare är såpass nöjda med vår hantering av deras ansökningsärenden och den livsviktiga brandtillsynen vi utför. Rätt medarbetare på rätt plats med rätt inställning och rätt attityd gör underverk för hur vi som myndighet kan sköta tillståndsgivning och tillsyn på ett smidigt sätt i god samverkansanda med våra företagare. Resultatet är ett stort steg i rätt riktning, säger Camilla Lindhe, kommundirektör i Höörs kommun.

Insikt är en undersökning som mäter kvalitet och bygger på företagarnas synpunkter på myndighetsärenden som de har haft med kommunen. Som en del av undersökningen har företagare gett synpunkter på information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. År 2021 var första året Höörs kommun deltog. Höörs kommuns bygglovshantering och arbete med brandtillsyn får mycket höga betyg.

Bra resultat både i Skåne och hela Sverige

Höörs kommuns bygglovshantering hamnar på andra plats i Skåne och hamnar på tjugotredje plats i Sverige.

Betyget är ett fint kvitto på att organisationen kring bygglovsprocessen fungerar väl och att vår strävan efter rättssäker hantering med korta handläggningstider uppskattas av våra företagare. Detta är resultatet av ett lagarbete som dessutom har potential att förbättras ytterligare, säger Jesper Sundbärg, enhetschef för plan, bygg och projekt i Höörs kommun.

Brandtillsyn, som också får högt betyg av företagen i Höör, hamnar på tredje plats i Skåne.

Undersökningens resultat indikerar att lokala företagare i stort känner förtroende för räddningstjänstens myndighetsutövning vilket är glädjande. Vi tar till oss undersökningens resultat och analyser beträffande vår fortsatta utveckling av kvalitetsarbetet i samband med myndighetsutövning, säger Per Björkman, räddningschef på Räddningstjänsten Skånemitt.

Höörs kommun är med i mätningen även år 2022. Företagare i Höör får då lämna omdömen även på myndighetsområdena serveringstillstånd, livsmedelstillsyn och miljö- och hälsa.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.