Senaste nyheter

 • Dags att nominera miljöpristagare

  Höörs kommuns miljöpris delas ut för berömvärd insats inom miljöområdet. Lämna ditt förslag på pristagare, med en motivering, senast den 15 mars.

 • Samordnade transporter för miljön

  En förstudie ska visa om det är möjligt att införa så kallade samordnade varutransporter i kommunen. Syftet är främst att minska transporterna och göra en miljövinst.

 • Musik för alla – ny kurs på Musikskolan

  Ångrar du att du slutade spela, eller aldrig började? Musikskolans nya kurs, Musik för alla, är för dig från 0-99 år som vill prova att spela och sjunga tillsammans med andra.

 • Laddstation – stöd för privatpersoner

  Nu kan du söka stöd för att skaffa en laddstation till din elbil. Bidraget gäller för laddstation plus installation och täcker 50 procent av kostnaden eller max 10 000 kr.

 • Polisen är i Höör för att stanna

  Den senaste tiden har det skrivits och ryktats att polisen kommer att lämna Höör. Men polisen är i Höör för att stanna.

 • Både plus och minus när biblioteket sparar

  Biblioteket omfördelar sina resurser för att effektivisera och spara pengar. Två av filialerna stänger, medan öppettiderna i Höör utökas.

 • Ny översiktsplan snart klar

  Hur ska Höör utvecklas fram till år 2035? Var ska vi bygga bostäder och hur når vi ett hållbart resande? Översiktsplanen är ett viktigt underlag för mer detaljerade beslut om hur bostäder, gator, parker, naturområden och infrastruktur ska utvecklas under åren som kommer.

 • Västra stationsområdet börjar ta form

  Stadsmässig bebyggelse, med stora och små lägenheter i ett mycket stationsnära läge. Ett förslag till detaljplan för den första etappen av Västra Stationsområdet går nu ut på samråd.

 • Hundra skånska bolag deltar i tillväxtprojekt

  Av de hundra företagen har tre sin verksamhet i Höör. Projektet är inriktat på utveckling och innovation och ska få företagen i östra Skåne att växa.

 • Ny maxtaxa för barnomsorg

  Maxtaxan grundar sig på hushållets gemensamma bruttoinkomst och justeras årligen. Den nya brytpunkten för maxtaxa är 46 080 kr. Hushåll med bruttoinkomst under inkomsttaket berörs inte av höjningen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.