Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Senaste nyheter

 • Kommunfullmäktiges sammanträde 25 september är inställt

  Nästa sammanträde blir den 23 oktober. Kungörelse och kallelse till det sammanträdet kommer att utfärdas i vanlig ordning.

 • Ökad sponsring till våra ungdomsföreningar

  Nu finns miljöpåsarna med texten ”Jag stödjer Höörs ungdomsföreningar” att köpa. Påsarna innebär att du på ett enkelt sätt kan vara med och sponsra våra föreningars ungdomsverksamheter. 

 • Detaljplanen för Västra Stationsområdet godkänd

  Det har tagit lång tid men nu har detaljplanen för den första etappen av Västra Stationsområdet äntligen börjat gälla. 

 • Vill du delta i ett anhörigprogram?

  För dig som är anhörig till någon som har eller har haft problem med missbruk, finns möjlighet att delta i ett anhörigprogram som har fokus på dig och ditt välbefinnande.

 • Brandman på jobbet-dagen

  Idag, tisdagen den tredje september, hyllar vi våra vardagshjältar genom att uppmärksamma alla deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare med kampanjen ”Brandman på jobbet-dagen”.

 • Snart bygger vi på Västra Stationsområdet

  Det planerade trygghetsboendet Bangårdsterassen är efterlängtat. Boendet skulle ha börjat byggas om det inte vore för att detaljplanen för delen av Västra Stationsområdet överklagades av Trafikverket till Mark- och miljödomstolen hösten 2018.

 • Registrera din brunn och få ett bättre skydd

  Nu öppnar myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Med ett enkelt formulär kan du som brunnsägare registrera din brunn för att ge ditt dricksvatten ett bättre skydd.

 • Höörs kommun och PEAB i förlikning om Sätofta Hed

  Efter en flerårig tvist med PEAB gällande ett entreprenadarbete i Sätofta Hed i Höörs kommun har Höörs kommun och PEAB nu kommit överens om en förlikning.

 • SOS Alarm lanserar en 112-app

  Den här veckan lanserar SOS Alarm en 112-app. Appen har tagits fram för att du ska kunna få snabb, relevant och pålitlig information om händelser som inträffar i din närhet.

 • Trygghetsmätning 2019

  För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och din kommun årligen en trygghetsmätning i den kommun där du bor samt i ett flertal andra kommuner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.