Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Projektsamverkan Trygg Rätt

Under 2021 arbetar Höörs kommun med att omdana den tidigare fältverksamheten för att på ett framåtlutat sätt möta behovet av ett förebyggande arbete för barn, ungdomar och deras familjer i samarbete mellan social sektor, barn- och utbildningssektorn samt sektorn för kultur, arbete och folkhälsa.

Som ett led i den pågående utredningen om hur det förebyggande ungdomsarbetet ska vara organiserat i Höörs kommun till hösten kommer medlemmar ur organisationen Trygg Rätt att under fem veckor med start den 10 maj arbeta i projektsamverkan med kommunen.

Under sina arbetspass ska de arbeta kontaktskapande och uppsökande både dagtid i skolorna och kvällstid utomhus. Deras reflektioner och rekommendationer kommer att utgöra en del av beslutsunderlaget för kommunens framtida arbete med ungdomsprevention. Projektet passar även väl in för att möta oro och skapa trygghet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.