Reducerad verksamhet inom hemsjukvården, äldreomsorgen, socialpsykiatri och LSS

Under sommaren kan längre väntetider förekomma i samband med exempelvis provtagning och inskrivning av nya hemsjukvårdspatienter.

Distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter kommer att ha begränsning eller fördröjning av sina insatser.

Även handläggningstiderna för bistånd gällande hemtjänst, serviceinsatser med mera enligt socialtjänstlagen och LSS förväntas bli längre, även om det handläggs så skyndsamt som möjligt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.