Renovering av Ringsjöskolan utreds

Just nu arbetar Höörs kommun och Höörs fastigheter med förarbetet av en renovering av Ringsjöskolan. Lokalerna är slitna och behöver anpassas för att möta framtidens krav och behov. Byggstart sker tidigast hösten/vintern 2024.

Ringsjöskolans lokaler är byggda på 60- och 80-talen och behöver renoveras. Nu görs projekteringen; det vill säga att en projektgrupp tittar på nuvarande lokaler för att mer noggrant ta reda på hur ursprungsläget ser ut inför att nya ritningar ska tas fram. Målet är att ta fram en handling, med detaljerade ritningar, som beskriver vad som bör åtgärdas på och i skolbyggnaden. Det är den handlingen som kommunen sedan utgår ifrån för att upphandla byggentreprenad.

Vad är projektering?

Projektering är det förberedelsearbete som görs innan själva genomförandet av en omfattande renovering eller byggnation. I projekteringen beskrivs alla krav och önskemål om byggnaden. Alla förutsättningar och villkor som kan påverka projektet kartläggs. Det görs en arkitektonisk utformning av lokaler och byggnad, både inuti byggnaden och utanpå. Byggnadens konstruktion och installationer fastställs vilket leder till att kompletta bygghandlingar, ritningar och rumsbeskrivningar kan tas fram.

Vill öppna ”stängda” ytor

På Ringsjöskolan, som är en 7-9-skola, går nästan 400 elever. Cirka 50 personer arbetar på skolan. Byggnaderna byggdes i omgångar på 1960- och 1980-talen. Det har hänt en hel del sedan dess när det kommer till hur skolbyggnader bör se ut och användas.

Lång tom korridor.
Långa korridorer och slutna utrymmen kan skapa en känsla av otrygghet för både elever och personal.

Ringsjöskolans lokaler består av många korridorer och ”stängda” utrymmen vilket gör det svårt för både lärare och personal att hålla uppsikt och få en överblick.
– Forskning säger att öppna ytor ger en tryggare miljö. En ny och fräsch miljö ökar dessutom både stimulans och motivation. Hos personal såväl som hos elever, säger Michael Kjellemar, rektor på Ringsjöskolan.

Lokalerna behöver moderniseras för att möta verksamhetens krav på lokaler, men också för att möta fastighetens krav. Eftersom skolan byggts om i omgångar finns det system av olika kvalitet som behöver säkerställas.

Stor öppen yta med träpanel vid ena sidan där solen lyser igenom. Soffor och stolar längs väggarna.
I den så kallade ”café-ytan” där eleverna brukar uppehålla sig vill projektgruppen se stora förändringar.

Byggstart tidigast om ett år

Michael Kjellemar ser fram emot en renovering. Han berättar bland annat om planerna att flytta expeditionen, att öppna upp elevernas gemensamma caféyta och moderniseringen av elevernas utemiljö. Fördelarna, säger han, med de öppna miljöerna är också att möjligheterna för ämnesövergripande arbete ökar.
– Det är en lång process och vi är i inledningsskedet, men bara att det är i gång känns väldigt spännande, säger han.

Projekteringen beräknas klar hösten 2024. Därefter tar kommunstyrelsen beslut om hur kommunen går vidare. Byggstart beräknas som tidigast till hösten/vintern 2024.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.