Riktlinjer för bostadsförsörjning i Höörs kommun

Tillgången till attraktiva bostäder är en central fråga för utvecklingen av Höörs kommun. Höörs kommun är en kommun för alla oavsett boendeort eller livssituation, där medborgarnas hälsa, välbefinnande och livsmiljö värnas.

I Bostadsutveckling för Höörs kommun kan du läsa kommunens mål och planerade insatser för bostadsbyggande och utveckling av befintliga bostäder. Detta är kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning.

Det övergripande målet som bildar utgångspunkt för riktlinjerna är kommunfullmäktiges mål God livsmiljö och bra boende för alla. För att nå målet ska kommunen fortsätta att skapa förutsättningar för attraktiva bostäder i bra lägen, se till att det finns ett attraktivt och tillräckligt utbud av bostäder för äldre och att det finns bostäder även för personer med låga inkomster.

Den analys av marknaden, efterfrågan, befolkningsutvecklingen och särskilda behov som ligger till grund för riktlinjerna finns att läsa i ett separat dokument.

Riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige den 10 november 2021.

Läs mer på sidan Bostadsutveckling i Höörs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.