Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Ringsjön kan stiga med ytterligare 3 centimeter

Vattennivån i Ringsjön ökar med ytterligare 3 centimeter fram till mitten av nästa vecka, enligt den senaste prognosen från SMHI.

Under de senaste dagarna har vattennivån i Ringsjön ökat, och kommande nederbörd innebär att vattennivån stiger ännu mer.

Prognosen från SMHI är att vattenståndet i Ringsjön ökar med 3 centimeter jämfört med idag, fram till mitten av nästa vecka. Men prognosen är osäker – vattennivån kan komma att öka mer.

Ökningen beror på nederbörd i form av både snö och regn.

Gul varning för vind i kombination med snöfall

SMHI har idag utfärdat en gul varning för vind i kombination med snöfall för stora delar av Skåne län, fram till lördag den 10 februari klockan 8.

Fram till lördag morgon kan det falla 5-10 cm snö, lokalt mer. Snöfallets tyngdpunkt väntas vara i området mellan Höör, Kristianstad och Tomelilla. I samband med snöfallet blir det blåsigt. Från lördag morgon övergår snöfallet allt mer i regn.

Läs mer om varningen på SMHI:s webbplats.

Vattennivåer i Ringsjön dag för dag

På Sydvattens webbplats kan du se vattennivån i Ringsjön dag för dag.

Följ vattennivåerna i Ringsjön

Följ SMHI:s väderprognos för Västra Ringsjön

Tänk på det här

Vid en nödsituation – ring alltid 112!

Gå inte nära områden som är drabbade av översvämning, det kan vara farligt.

Det finns risk för översvämmad mark och ras i närheten av vattendrag och sjöar och i områden som ligger lågt.

Råd vid översvämning

Råd till dig som kan drabbas vid översvämning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.