Ringsjön stiger 3 centimeter till enligt prognos

Enligt SMHI:s prognos kommer vattenståndet i Ringsjön att öka 3 centimeter ytterligare jämfört med idag, fram till fredagen den 2 februari.

Därefter kommer vattennivån i sjön enligt prognosen inte att stiga mer. Men minskningen av vattennivån kan komma att ske långsamt.

Vattennivåer i Ringsjön dag för dag

På Sydvattens webbplats kan du nu se dygnsmedelvärden för vattennivån i Ringsjön.
Följ vattennivåerna i Ringsjön

Tänk på det här

Vid en nödsituation – ring alltid 112!

Gå inte nära områden som är drabbade av översvämning, det kan vara farligt. Det finns risk för översvämmad mark och ras i närheten av vattendrag och sjöar och i områden som ligger lågt.

Kommunalt vatten och avlopp

Har du frågor som rör översvämningarnas påverkan på kommunalt vatten och avlopp?
Kontakta Mittskåne vatten.

Vi kan inte lämna ut sandsäckar

Höörs kommun har inga resurser i form av sandsäckar att lämna ut till privatpersoner.

Råd vid översvämning

Råd till dig som kan drabbas vid översvämning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.