Risk för köbildning i trafiken på grund av militärövningen Aurora 23

Nu blir Försvarsmaktens militära övning Aurora 23 mer märkbar för oss i Skåne.

Fram till och den 11 maj pågår strider med tunga stridsfordon på Revingehed och Björka övningsfält.

Militära förband grupperar på civil mark utanför Försvarsmaktens övnings- och skjutfält.

Höör, Hörby, Eslöv, Sjöbo samt de östra delarna av Lunds kommun kommer att påverkas av övning då flera militära förband kommer att vara grupperade samt militär trafik på civila vägar.

Risk för köbildning i trafiken

Från och med lördagen den 6 maj kan trafiken i centrala Skåne komma att påverkas av militärövningen.

Mellan den 6-11 maj är det risk för köbildning längs med:
  • Väg 13 mellan Höör – Sjöbo
  • Väg 23 mellan Höör – E22
  • Väg 11 mellan Dalby – Sjöbo.
  • Väg 104 mellan Gårdstånga – Sjöbo.

Tänk på detta vid militär trafik

Vid militär trafik ska man tänka på avståndet till militära fordon då dessa ofta kör i kolonn och då hastigheten snabbt kan ändras. Militära fordon svänger ibland av på avfartsvägar som sällan används och det kan därför upplevas som att det sker tillfälliga stopp i trafiken.

Du får enligt lag inte bryta en militärkolonn. Militära fordon är stora och många har begränsad sikt. Håll därför avstånd för din egen säkerhet.

Undvik även att gå direkt bakom ett militärt fordon.

Mer om Aurora 23 på Höörs kommuns hemsida
Mer om Aurora 23 på Försvarsmaktens hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.