Rivningsarbete på Trädgårdsgatan

Höörs Fastigheter genomför en rivning på Trädgårdsgatan 10 och 12. Arbetet kommer att pågå under cirka fyra veckor med start under vecka 21 (20–24 maj).

Rivning av byggnader kommer att påbörjas vecka 22/23 och beräknas ta cirka tre veckor. Trellegräv kommer att etablera sina maskiner och påbörja rivningen efter avslutad sanering.

Rivningen kommer att ske inifrån tomten, vilket innebär minimal påverkan på trafik och tillgänglighet till parkeringsplatser. Under den dag eller de timmar då maskinerna körs in kan det dock förekomma viss påverkan på vägen.

Vid frågor eller behov av ytterligare information, vänligen kontakta Höörs Fastigheter:

Mejl: info@hoorfast.se

Telefon: 0413 – 289 01 (vardagar mellan kl. 07.00-09.00).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.