Rökövningar på Bangårdsgatan 6 i Hälsans hus

Räddningstjänsten Skånemitt genomför rökövningar på Bangårdsgatan 6 i Hälsans hus.

Räddningstjänsten Skånemitt genomförde måndag 4/3 en rökövning på Bangårdsgatan 6 i Hälsans hus. Ytterligare tre rökövningar kommer göras i samma byggnad vid följande tillfällen:

Lördag 9/3 kl.09:00
Måndag 11/3 kl.17:00
Måndag 25/3 kl.17:00

Byggnad, Hälsans hus, bil från räddningstjänsten

Enligt AFS, Rök- och kemdykning, krävs det fyra rökövningar per år för att upprätthålla kompetensen för rökdykning, varav minst två ska vara under varma förhållanden. Nu är det dags för vårens kalla rökövning som äger rum i Hälsans hus.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.