Så bevattnar kommunen utan att slösa på dricksvatten

Just nu är vattenförbrukningen hög i vår kommun. Vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används och vi behöver hjälpas åt att spara på vattnet så att det räcker till mat, dryck och hygien.

Av den anledningen hämtar Höörs kommun just nu vatten som används till bevattning av kommunens planteringar från en kulverterad bäck under Ringsjöskolan.

Gräsmattorna vid Jeppavallen vattnas inte heller med dricksvatten, utan med vatten från en egen brunn.

Höörs kommun använder alltså inte kommunalt dricksvatten till bevattning i nuläget.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.