Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Saneringen efter lastbilsbranden fortsätter

Sedan slutet av augusti har kommunen sanerat marken efter en lastbilsbrand där stora mängder bekämpningsmedel släpptes ut. Nu fortsätter saneringsarbetet som påverkar framkomligheten längs Barkvägen de närmsta veckorna.

I nästa fas av saneringen utökas det utgrävda området, mer jord kommer att grävas bort och ett större tält kommer att resas för att skydda det utgrävda området från regn. Saneringsåtgärderna syftar till att minska risken för att bekämpningsmedlet ska nå grundvattnet.   

Avspärrningar och arbetsfordon, som används vid saneringen av området, medför viss begränsning i framkomligheten på vägen. Kör därför försiktigt och följ skyltningen på plats. Butikerna i området är öppna som vanligt. 

Vi har gjort allt vi kan i saneringsarbetet och kommer att fortsätta med det. Det kommer att arbeta med saneringen hela natten, säger Anders Nilsson, driftledare för anläggning i Höörs kommun.

Så ser det avspärrade området ut på barkgatan.

Området har sanerats sedan utsläppet skedde den 31 augusti

Från början trodde man att utsläppet var mindre men när det stod snart klart att det var mer omfattande och krävde större insatser agerade kommunen skyndsamt. Det var bekämpningsmedlet kallat Glypper som läkt ut i samband med lastbilsbranden och ner i vägrenen längs med Barkvägen i riktning mot utfarten till väg 23.

Efter att ha grävt upp närmare 200 ton förorenade jordmassor och säkrat så att regnvatten leds bort, sattes ett tält upp för att skydda det utgrävda området från regn.

Den blå markeringen visar vägsträckan som påverkas av saneringsarbetet. Klicka på bilden för att se den större.

 

  

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.