Sätofta badplats rustas upp

Sätofta badplats ska byggas om och bland annat få en större bilparkering, en cykelparkering och en offentlig toalett med utedusch. Målsättningen är att vara klara med arbetet till badsäsongen 2024.

För att möta det ökade badintresset vid Höörs kommuns badplatser utvecklas och rustas fyra av kommunens badplatser upp. Utvecklingen är en del av kommunens satsningar för att skapa en attraktiv boendekommun.

– Det känns väldigt kul att vi snart är igång och kan rusta upp och göra fint vid Sätofta badplats! Med en större och bättre parkering, ny toalett och fler bänkar hoppas vi att ännu fler besökare ska kunna njuta av badplatsen, säger Lotta Tornler, friluftssamordnare i Höörs kommun.

På Sätofta badplats kommer följande utveckling att ske under våren:

  • En tillgänglighetsanpassad toalett med utedusch
  • Smarta sopsystem
  • Fler parkeringsplatser
  • Cykelparkering
  • Nya grillplatser och bänkar
Översiktsbild över området som ska utvecklas med färgmarkering över parkeringsytan och den nya toaletten utmärkt.
Vid den befintliga parkeringen bygger vi en större parkering med drygt 20 parkeringsplatser samt en cykelparkering. Toaletten placeras i den östra kanten av badplatsen så att den kan nås utan att behöva korsa parkeringen. I toalettbyggnaden finns en tillgänglighetsanpassad toalett, utedusch samt vattenuttag.
Toalettbyggnad vid en strandkant.
Toalett vid Vaxsjön. En liknande toalett kommer att sättas upp på Sätofta badplats.

Så påverkas allmänheten

Badplatsen stängs av under byggtiden. Det görs dels för att skydda allmänheten men också för att byggarbetarna ska kunna utföra sitt arbete så säkert och snabbt som möjligt.

Avstängningen av badplatsen innebär också att båtägare inte kommer kunna lägga i sin båt förrän anläggningsarbetena är klara. Iläggningsrampen för dagsbesökare kommer också att vara avstängd.

Byggstart så fort vattnet sjunkit undan

På grund av de stora översvämningar som drabbat kommunen har starttiden för upprustningen av badplatsen varit osäker. De senaste veckorna har vattennivån i Ringsjön dock sjunkit något och preliminär byggstart är satt till mitten av mars. När bygget väl startat beräknas anläggningsarbetet ta ungefär två månader. Åtgärder som rör gräsmattor kan behöva vänta till hösten för att ges bästa möjliga chans till etablering.

Även badplatsen vid Gamla Bo ska rustas upp. Under 2024 pågår de ansökningar om lov och tillstånd som krävs. Upprustningen planeras att genomföras under 2025.

Mer information om badplatsutvecklingen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.