Sju års arbete för minskad klimatpåverkan

Under sju år har Höörs kommun arbetat för att minska användningen av fossil energi. Arbetet har bedrivits på bred front för att minska klimatutsläppen från bland annat drivmedel, uppvärmning och tjänsteresor. Nu ser vi stolt tillbaka på det vi uppnått, flera avgörande arbetsinsatser och blickar framåt.

Som kommun har vi haft möjlighet att gå före och göra insatser som påverkar både kommunorganisationen och kommuninvånarna. Ett exempel på det är vårt aktiva arbete med att minska matsvinnet i vår måltidsservice. För­utom att minska användningen av fossil energi är det en allmän resursfråga. Att engagera unga, och få dem medvetna om möjligheten att påverka, är också viktigt”, säger Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande.

Fler digitala möten – färre tjänsteresor

På grund av pandemin har kommunens arbetssätt påverkats i många avseenden. Exempelvis har de digitala mötena kommit för att stanna, något som kommer att påverka antalet tjänsteresor även framöver.

Redan innan pandemin slog till hade vi i Höörs kommun satsat på utrustning för webbmöten i alla våra möteslokaler. Det gjorde att vi var väl förberedda och kunde hantera situationen förhållandevis smidigt. Digitala möten gör att vi i större omfattning kan delta i konferenser och seminarier utan att belasta miljön med klimatpåverkande resor, samtidigt som vi kan vara rädda om medarbetarnas tid. Genom en balans mellan digitala och fysiska möten bidrar vi till en god resursoptimering”, säger Camilla Lindhe, kommundirektör.

Minskat växthusgaserna med 39 procent

Insatserna har hittills resulterat i att utsläppen av växthusgaserna från vår organisation har minskat med 39 procent. Utmaningen är inte över och det finns en rad områden att fortsätta arbeta med. Att ställa klimatkrav i våra upphandlingar är ett annat område som har god potential att kunna ge stor effekt.

En biogasmack som gör stor skillnad

Arbetet med att ställa om kommunens fordonsflotta till fossilbränslefri drift fortsätter och har gjort skillnad även för kommuninvånare. Biogasmacken som numera finns i kommunen är en följd av kommunens arbete och kan användas såväl av kommunen som av medborgre.

En av sju klimatsmartare kommuner

Höör är en av sju kommuner som, tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Skånes kommuner, har drivit projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne som pågått i sju år och avslutas i år. Målet är att kommunerna, Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla, ska fasa ut fossila energiformer från de kommunala verksamheterna. Ett arbete som gått väldigt bra i alla kommunerna.

Ta del av projektets senaste rapport.

Det händer framöver

Vi kommer att jobba vidare med de erfarenheter vi fått i projektet och håller på att utarbeta en miljö- och klimatstrategi som sätter ramarna för framtidens arbete i Höörs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.