Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Skadegörelse på Enebackens skolområde igen

Under den gångna helgen har någon eller några åter vandaliserat området kring fritidshemmet Boken. De senaste månaderna har flera bränder anlagts, och möbler och annat har slagits sönder. Skadegörelsen kostar kommunen hundratusentals kronor.

I helgen hände det igen. Någon eller några anlade bränder i skolans sopsorteringsstation, i ett tiotal papperskorgar och på konstgräsplanen. Sittmöbler och flera bevattningssäckar till planterade träd slogs sönder.

Trasiga möbler ligger spridda på asfalten.
Sönderslagna möbler.
En svart hängmatta med stora hål och revor i.
En trasig hängmatta.

Kommunens anläggare arbetar för att barnens nya utemiljö ska bli färdig, men får i stället lägga tiden på att städa efter skadegörelsen.

Upprepad skadegörelse under våren

Tidigare i år har även detta inträffat:

Under valborgshelgen

  • Ett nyplanterat träd bröts på skolområdet.
  • Ett planteringsskyddsräcke sparkades sönder.
  • En jättesten kastades på hängmattorna och gungställningen.

Mars

  • En hängmatta eldades upp och två andra hängmattor togs sönder.
  • Inbrott i en rastbod.

Februari

  • Tjugo meter planteringsskyddsräcke drogs upp och förstördes.

Kostnader för hundratusentals kronor

Höörs kommun uppskattar att den upprepade skadegörelsen hittills kostat omkring 250 000 kronor.

Det är naturligtvis också tråkigt för skol- och förskolebarnen att någon förstör deras utemiljö.

”Fler ögon ser mer”

Det vore bra med en ökad närvaro av vuxna på området kvällstid – ta gärna en kvällspromenad över skolområdet om du har möjlighet, för att öka vuxennärvaron och därmed tryggheten.

Kontakta polisen på 114 14 om du har upplysningar eller ring 112 om du ser en pågående skadegörelse.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.