Skåne högriskområde för fågelinfluensa

Nu är det en förhöjd risk för fågelinfluensa i hela Skåne. För att skydda dina tamfåglar behöver du följa särskilda regler som finns för högriskområden. Det är viktigt att du gör vad som krävs för att undvika att dina fåglar blir sjuka.

Fågelinfluensa är en sjukdom som finns bland vilda fåglar och som kan sprida sig till tamfåglar. Ett ynka gram bajs från en vildfågel kan smitta dina fåglar så att de blir sjuka och dör.

Den 27 november infördes högriskområde för fågelinfluensa i hela Skåne. SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) bedömer att en smittsam form av fågelinfluensan med hög dödlighet riskerar att spridas från vilda fåglar till tamfåglar. Det innebär att det införs restriktioner för dig som har fjäderfän eller andra fåglar.

Viktigt med smittskyddsrutiner

Det är nu extra viktigt att skydda tamfåglar från kontakter med vilda fåglar och att tänka på goda smittskyddsrutiner på alla gårdar med fjäderfän, men även hos hobbyhöns och andra fåglar i fångenskap.

Djurägare har ansvar för att alltid ha bra smittskyddsrutiner för att skydda sina fåglar från smitta. Det är också viktigt att du som djurägare alltid tar kontakt med veterinär vid kliniska symtom, avvikelser i produktion eller ökad dödlighet bland fjäderfän och andra fåglar i fångenskap som skulle kunna tyda på fågelinfluensa.

Rapportera fynd av döda vilda fåglar till SVA för övervakning av sjukdomen.

Detta gäller för högriskområden

  • Fjäderfä ska hållas inomhus. Undantagsvis får vissa fjäderfä hållas utomhus om de annars utsätts för onödigt lidande. Ankor, gäss, strutsfåglar och hägnat fjäderfävilt får hållas inhägnade utomhus om de förhindras att komma i kontakt med vilda fåglar med hjälp av till exempel nät, tak eller andra lämpliga sätt. (Inhägnader till andfåglar som hålls för vidmakthållande av stammen måste alltid vara helt täckta med nät under perioden oktober-maj).
  • Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under skydd utomhus. Behållare med badvatten får användas i inhägnaden om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
  • Andra fåglar i fångenskap, inklusive hobbyflockar, ska hållas inhägnade. Med hobbyflockar menas alla fåglar som hålls i fångenskap och exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet. Vadvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd utomhus. Restriktionerna gäller även andra fåglar, exempelvis sällskapsfåglar så som papegojor.
  • Förbud mot utställningar, uppvisningar, tävlingar och liknande där fåglar sammanförs.

Vill du veta mer?

Mer information hittar du på SVA:s (Statens veterinärmedicinska anstalt) webbplats. På Jordbruksverkets webbplats hittar du mer information och karta över högriskområdena. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.