Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Skeppsklockan är tillfälligt stängt

Förskolan Skeppsklockan är tillfälligt stängt från och med fredagen den 14 januari. Under stängningen tar förskolan emot endast de barn som har två vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Förskolan räknar med att ta emot alla barn igen på tisdagen den 18 januari om inget annat meddelas.

Vi har en omfattande personalfrånvaro på grund av covid-19 som gör att vi är tvungna att tillfälligt stänga förskoleverksamheten på förskolan Skepparklockan, säger Cecilia Palmqvist, biträdande Barn- och utbildningschef i Höörs kommun.

Vårdnadshavare som har barn på förskolan Skeppsklockan kommer att få detaljerad information om beslutet via Infomentor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.