Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Social sektor söker innovationssamarbeten

Social sektor arbetar med digitalisering och har nu infört digitaliseringscoacher och innovatörer på plats ute i verksamheterna. Arbetet med digitaliseringscoacher startade inom äldreomsorgen och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning där man arbetar mycket med digitala verktyg. Arbetet har nu utvecklats och anpassats för att även kunna fungera inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) och annan myndighetsutövning inom social sektor.

Det är socialsekreterarna ute i verksamheten som har fått i uppdrag att vara innovatörer i sin egen verksamhet, säger Stina Hasselblad, innovationsledare på Höörs kommun.

Socialsekreterare som digitaliseringscoacher och innovatörer

En grupp förändringsdrivna och innovativa socialsekreterare har fått i uppdrag att vara digitaliseringscoacher och innovatörer. Det innebär att de dels ska vara ett stöd för sina kollegor i de digitala verktyg som används och driva digitaliseringsfrågan i sina verksamheter, men även att de ska försöka uppmärksamma svagheterna som finns i socialsekreterarnas dagliga arbetssätt och tillsammans i gruppen hitta nya, innovativa sätt att arbeta på.

Det kan handla om att vi ska använda oss av nya digitala verktyg, men det kan också handla om att verksamheterna själva ser sätt att förbättra processerna så att vi arbetar smartare, säger Stina Hasselblad.

Letar efter samarbetspartners

Höörs kommun är unikt i sitt arbete med innovatörer ute i verksamheten i denna form.

Vi letar nu efter andra likasinnade organisationer som ser möjligheter för ett samarbete med våra verksamheter. Det kan vara företag, studenter eller privatpersoner som sitter på en bra idé, säger Stina Hasselblad och Emelie Klanjcic, innovationsledare på Höörs kommun.

Arbete för framtiden

Höörs kommun ligger i framkant vad gäller digitalisering inom social sektor. Vi blir färre som ska ta hand om fler i framtiden. Att arbeta digitalt ger oss förutsättningar att möta medborgarna på bästa sätt utifrån deras behov. Känner du att du har en bra idé om hur man kan arbeta mer innovativt inom vård, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgen, eller är intresserad av att samarbeta med oss i någon form är du välkommen att höra av dig till Stina Hasselblad och Emelie Klanjcic.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.