Södra Ringsjöortens Bygdeförening är årets hembygdsförening

Södra Ringsjöortens Bygdeförening vann utmärkelsen Årets hembygdsförening 2022. Förutom äran och uppmärksamheten får föreningen 10 000 kr. Prisutdelningen ägde rum vid Sveriges hembygdsförbunds riksstämma i början av juni.

Juryns motivering

Juryn tyckte i sin motivering att Södra Ringsjöortens Bygdeförening ”levandegör historien med fötterna stadigt i nutiden och blicken mot framtiden. Hembygdens historia presenteras med en mångfald av aktiviteter som guidade turer både på land och till sjöss och föreläsningar om lokala mattraditioner. Södra Ringsjöortens Bygdeförening är med sin kreativitet och sitt nytänkande en förebild och värdig vinnare av utmärkelsen Årets hembygdsförening.

Prisutdelare är var Sveriges hembygdsförenings ordförande Anna-Karin Andersson.

”Det är fantastiskt. Man blir glad, stolt och överväldigad och får inspiration att fortsätta vidareutveckla verksamheten”, säger Gull Rydström ordförande i Södra Ringsjöortens Bygdeförening.

Gull Rydström och Claes Nordfeldt tog emot priset i Nyköping den 4:e juni. Foto Michael Johansson.

Södra Ringsjöortens bygdeförening

Det blir många fullbokade kulturträffar med föreläsningar, bygdevandringar, tipspromenader konst- och hantverksmässor, hemvändardagar, nationaldagsfiranden samt temamöten. Ibland med politiker och tjänstepersoner, ibland med barn och föräldrar och ibland med ”hemvändare”. Du kan hitta dem på Bosjökloster, på Gudmuntorps skola, på Gästis i Hurva, på traktordragna balvagnar och ibland till och med ute på sjön.

De dokumenterar även bygdens historia förr och nu i uppskattade böcker och bygdeskrifter.

Utmärkande för föreningens aktiveter är att de belyser områdets historia, blandar det med samtiden och blickar in i framtiden. Det rör kultur och natur men också hantverks- och mattraditioner. Ofta gör de ”omvärldsspaningar” då det handlar om hur området kan utvecklas och inte sällan tar föreningen kontakt med myndigheter och markägare i syfte att få bygden att växa.

”Det ger mycket att arbeta ideellt och att kunna bidra till bygdens utveckling”, säger Gull Rydström ordförande i Södra Ringsjöortens Bygdeförening.

Bygdeföreningen har funnits sedan 1989 och hade, i årsskiftet 2021–2022, 412 aktiva medlemmar. Föreningens verksamhetsområde, Södra Ringsjöorten, omfattar Ringsjöns församling med de tidigare socknarna Hurva, Gudmuntorp och Bosjökloster.

Besök Södra Ringsjöortens bygdeförenings webbplats där du bland annat kan se årets program.

Bygdeföreningen saknar föreningslokal

Att föreningen inte har en föreningslokal har inte hindrat, utan snarare stärkt föreningen.

”Det är definitivt en framgångsfaktor som bidrar till ökat antal medlemmar då vi är verksamma i hela området. Vi samarbetar med olika delar av lokalsamhället till exempel Snogeröds Idrottsförening, Gudmuntorps skola och Ringsjö församling där vi möter både yngre och äldre. Jag tror också att det är viktigt att kontinuerligt vidareutveckla verksamheten för att säkra Bygdeföreningens framtid”, säger Gull Rydström ordförande i Södra Ringsjöortens Bygdeförening.

Fakta om Sveriges Hembygdsförbund

Förbundet, som bildades 1916 och omfattar idag 2 000 föreningar, är med 410 000 medlemmar en av Sveriges största folkrörelser.

Besök Sveriges hembygdsförbunds webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.