Uppdatering: Stanstorpsvägen avstängd till 8 mars

En avloppsledning i Stanstorp har gått sönder. Under tiden för lagningsarbetet påverkas trafiken i området.

Grafisk karta som visar var Stanstorpsvägen stängs av.

UPPDATERING: På grund av komplikationer drar arbetet ut på tiden. Nytt slutdatum är den 8 mars. 

Den markerade delen av Stanstorpsvägen (väg 1315) på kartan kommer att vara avstängd för all trafik den 12 februari–8 mars klockan 16.00. Trafiken leds om via Stenskogsvägen och väg 23. Följ vägvisningsskyltarna.

Information om arbetet på Mittskåne vattens webbplats.

Så påverkas skolskjutsen

Skolbusstrafiken har några turer som får stor påverkan då omvägen blir lång. Alla hållplatser trafikeras men på vissa turer ändras tidtabellen då turer slås ihop.

En extra buss kör eleverna som bor utmed den avstängda vägen. Avgångstiden på hållplatserna Björkstigen och Filialen blir tidigarelagda medan Stallbacken och Nybykorset har oförändrade tider.

Information har gått ut till berörda vårdnadshavare.

Skånetrafikens linje 444 påverkas

Linje 444 får en tillfällig körväg och hållplatser måste stängas på grund av avloppsarbetet. Den tillfälliga körvägen gäller från den 12 februari till den 8 mars.

Följande stationer stängs:

  • Backagården
  • Filialen
  • Björkstigen
  • Stallbacksvägen

Från och med den 16 februari kör linje 444 via Sanatorievägen. Det görs för att möjliggöra en tillfällig hållplats på Nyby Nybyvägen. Förändringen förkortar gångavståndet för resenärer.

Resenärer hänvisas till hållplatser på Kalkstensvägen, Kvarnstensvägen, Höör Alléplan, Höör Stenskogsvägen samt tillfällig busshållplats på Nyby Nybyvägen. Se karta nedan. Har du frågor kontakta Skånetrafiken på telefonnummer 0771-77 77 77 eller via Skånetrafikens webbplats.

Karta mede avstängda hållplatser, tillfällig körväg och tillfälliga hållplatser.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.